Consulta pública prèvia a la regulació del treball a distància

Actualment la regulació del teletreball a l’Estat espanyol és la que recull l’article 13 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix un marc legal de mínims. La crisi provocada per la COVID19 s’estima que ha obligat a què al voltant d’un 40% dels llocs de treball s’hagin hagut de desenvolupar a distància, davant del 5% habitual. I tot i que les circumstàncies no han sigut les òptimes degut a la presència d’infants a casa, i que la promptitud amb què es van haver de fer els canvis ha dificultat una correcta planificació i disposició d’equipament i programaris, el cert que és la capacitat d’adaptació de les persones treballadores ha significat la superació de l’escull de la presencialitat.

Sembla que hi ha un consens generalitzat de què, a la fi, el teletreball ja forma part de l’imaginari empresarial i per tant, en major o menor mesura, es consolidarà en un futur post pandèmic. Però el consens també existeix en la necessitat de l’establiment d’un marc normatiu que reguli el treball a distància en totes les seves dimensions. Per aquest motiu des del Govern de l’Estat s’ha iniciat un procés de consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte normatiu sobre la modificació i elaboració de les condicions per prestar treball per compte aliena a distància.

Projecte normatiu que haurà de proporcionar, tal i com s’explica en la motivació de la consulta esmentada, una regulació suficient que doni respostes a diverses necessitats, equilibrant l’ús del treball a distancia i els avantatges que suposen per empreses i persones treballadores, i un marc de drets que entre d’altres haurà de contemplar:

 1. El principi de voluntariat i reversibilitat.

 2. El principi d’igualtat de tracte en les condicions professionals:

 • Retribució

 • Compensació de despeses.

 • Promoció

 • Formació professional

 • Exercici de drets col·lectius

 • Temps màxims de treball i mínims de descans.

 • Distribució flexible del temps de treball.

 • Prevenció de riscos

 1. Dret a la conciliació, vetllant per la corresponsabilitat efectiva.

 2. Protecció dels drets a la privacitat.

Es poden fer aportacions a la consulta pública fins el dia 22 de juny.

foto: Alisa Anton -unsplash

Es poden fer aportacions a la consulta pública fins el dia 22 de juny.


Publicacions destacades
No posts published in this language yet
Stay tuned...
Posts recents