top of page

L’Inventari Reforma Horària


Fruit del coneixement generat en els quatre anys de reforma horària, s’ha creat una eina que ens ajuda a portar a terme el diagnòstic a les organitzacions en aquesta matèria. L’Inventari Reforma Horària ens ajuda a portar a terme una identificació dels principals punts forts i oportunitats de millora relatius a les condicions de treball associades als horaris i a la gestió i organització del temps. El seu objectiu, per tant, és doble: posar en valor les bones pràctiques que estan engegant les empreses, entitats i ajuntaments, d’una banda, i ajudar les organitzacions a identificar possibles oportunitats de millora en relació a aspectes com la lluita contra el presencialisme o la implantació d’hàbits saludables entre les persones treballadores.

En aquest sentit, es dona pautes per a modernitzar les organitzacions. La implementació de sistemes de gestió per competències és un exemple, ja que suposa una potent eina per millorar la professionalitat dels treballadors i, en general, de l’organització. La valoració i avaluació del rendiment constitueix un procediment on es contrasta un perfil ideal amb els comportaments que efectivament porta a terme el treballador. Competències com l’orientació a resultats o a objectius poden ser considerades com a habilitats i actituds clau en el funcionament de l’empresa. La gestió dels equips basada en competències, per tant, és un sistema de gestió eficaç que pot servir per a millorar l’eficiència de l’equip i aportar millores substancials en els processos de recursos humans (acollida, selecció, desenvolupament, reconeixement, promoció, ...) i ja que es fa en base a criteris i evidències objectives. Es deixa de banda la presencialitat per premiar resultats i objectius concrets.

I no es tracta només de la productivitat i la millora de la professionalitat de les organitzacions. Cada cop més, les treballadores i treballadors prioritzen la possibilitat de compatibilitzar els horaris laborals amb els personals i familiars, davant d’altres factors, com el salarial. La implantació de mesures com la compactació d’horaris, l’e-treball o la flexibilitat horària suposen una millora significativa de la satisfacció i la qualitat de vida de les persones que formen les organitzacions. Amb aquestes accions, augmentarem la motivació i retindrem el talent de les persones que treballen a la nostra empresa o entitat.

Altres beneficis que ens aporta l’eina és l’alliberament efectiu de temps per a les treballadores i treballadors i una millora de la productivitat dins l’equip de treball. Avançant l’hora de dinar (i oferint la possibilitat de fer-ho en menys temps), portant a terme reunions operatives o facilitant un marge en l’hora d’entrada i sortida segons les necessitats de cada persona, transformarem la nostra empresa o entitat i la convertirem en una organització més productiva i, sobretot, saludable.

#inTIME #Eines #Inventari #ReformaHorària

Publicacions destacades
Encara no hi ha entrades en aquest idioma
Once posts are published, you’ll see them here.
Posts recents
Archive
Busca per tags
Encara no hi ha etiquetes.
Segueix-nos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page