July 16, 2020

A InTime tenim com a missió la transformació de tot tipus d’organitzacions per tal que incorporin el factor temps com a variable rellevant en la recerca de la salut, l'equitat i el benestar. Construïm estratègies, eines i metodologies innovadores que permetin a les org...

Please reload

Posts recents
Please reload

Arxiu
Please reload

Busca per tags
Please reload

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter