July 16, 2020

A InTime tenim com a missió la transformació de tot tipus d’organitzacions per tal que incorporin el factor temps com a variable rellevant en la recerca de la salut, l'equitat i el benestar. Construïm estratègies, eines i metodologies innovadores que permetin a les org...

July 2, 2020

En el marc del Pacte del Temps de Barcelona, una de les tasques que InTime té encomanades per realitzar és la prospecció, entrevista i adhesió, si s’escau, de noves organitzacions compromeses amb els  principis i objectius del propi Pacte i que portin a terme bones prà...

May 6, 2020

Les polítiques públiques han de continuar endavant. No obstant, l’actual situació d’estat d’alerta i l’escenari de futur pròxim, que contempla un desconfinament esglaonat, planteja incerteses i la necessitat de gestionar un canvi ja instal·lat en la nostra societat. En...

Please reload

Posts recents
Please reload

Arxiu
Please reload

Busca per tags
Please reload

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter